Spowiedź


Do sakramentu pokuty można przystąpić podczas każdej mszy świętej. W każdy pierwszy piątek miesiąca spowiedź od 17:15.  Zachęcamy do korzystania z tego sakramentu w ciągu tygodnia, a nie w niedzielę.

Dodatkowo w parafii katedralnej obowiązuje codzienny dyżur spowiedniczy w godz. 9:00 – 17:00. Więcej informacji poniżej lub bezpośrednio na stronie http://www.katedra.siedlce.pl/index.php?s=7640


Spowiedź stała w Katedrze Siedleckiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
/aktualizacja z dnia 1 września 2019 r./


godz. 09.00 – 11.00  Ks. prał. Józef Skorodiuk
godz. 11.00 – 13.00  Ks. prał. Henryk Wierzejski
godz. 13.00 – 15.00  Kapłan z parafii Katedralnej w Siedlcach
godz. 15.00 – 17.00  Ks. dr Jacek Wojda


godz. 09.00 – 11.00  Ks. Daniel Struczyk
godz. 11.00 – 13.00  Kapłan z parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach
godz. 13.00 – 15.00  Ks. prof. Michał Roman Szulik
godz. 15.00 – 17.00  Ks. Paweł Wojdat


godz. 09.00 – 11.00  Ks. kan. Zbigniew Szczepańczuk
godz. 11.00 – 13.00  Kapłan z parafii Ducha Świętego w Siedlcach 
godz. 13.00 – 15.00  Kapłan z parafii Bożego Ciała w Siedlcach
godz. 15.00 – 17.00  Ks. Rafał Pietruczuk


godz. 09.00 – 11.00  Kapłan z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Siedlcach
godz. 11.00 – 13.00  Kapłan z parafii pw. bł. Męczenników Podl.  w  Siedlcach
godz. 13.00 – 15.00  Kapłan z parafii  Miłosierdzia Bożego w  Siedlcach
godz. 15.00 – 17.00  Ks. prof. Edward Jarmoch 

5 
godz. 09.00 – 11.00  Kapłan z Kościoła Garnizonowego w Siedlcach 
godz. 11.00 – 13.00  Kapłan z parafii Suchożebry
godz. 13.00 – 15.00  Ks. Andrzej Karwowski
godz. 15.00 – 17.00  Ks. dr Jacek Rosa


godz. 09.00 – 11.00  Ks. kan. Tadeusz Wasiluk
godz. 11.00 – 13.00  Ks. Tadeusz Zawadzki
godz. 13.00 – 15.00  Ks. Mariusz Zaniewicz 
godz. 15.00 – 17.00  Ks. Łukasz Gomółka


godz. 09.00 – 11.00  Kapłan z parafii Grębków 
godz.11.00 – 13.00  Ks. dr Piotr Pielak
godz. 13.00 – 15.00  Ks. dr Mateusz Czubak
godz. 15.00 – 17.00  Ks. Tadeusz  Danieluk


godz. 09.00 – 11.00  Ks. Jan Ornat
godz. 11.00 – 13.00  Ks. dr Robert Mirończuk
godz. 13.00 – 15.00  Ks. Przemysław Radomyski
godz. 15.00 – 17.00  Ks. Piotr Oskroba


godz. 09.00 – 11.00  Kapłan z parafii św. Stanisława BM w Siedlcach
godz. 11.00 – 13.00  Kapłan z parafii Śmiary
godz. 13.00 – 15.00 Kapłan z parafii pw. św. Jana Pawła II w Siedlcach
godz. 15.00 – 17.00  Ks. prał. Mieczysław Głowacki

10 
godz. 09.00 – 11.00  Kapłan z parafii Stare Opole 
godz. 11.00 – 13.00  Kapłan z parafii Mordy
godz. 13.00 – 15.00  Kapłan z parafii pw. św. Józefa w Siedlcach 
godz. 15.00 – 17.00  Ks. kan. dr Krzysztof Baryga

11 
godz. 09.00 – 11.00  Kapłan z parafii Krzesk
godz.11.00 – 13.00  Ks. dr Adam Kulik

godz. 13.00 – 15.00  Kapłan z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Siedlcach
godz.15.00 – 17.00  Ks. kan. dr Jacek Sereda

12 
godz. 09.00 – 11.00  Ks. Marian Mitura
godz. 11.00 – 13.00 Ks. prał. Jan Dzięga
godz. 13.00 – 15.00  Kapłan z parafii Krynica 
godz. 15.00 – 17.00  Ks. dr Tomasz Bieliński

13 
godz. 09.00 – 11.00  Ks. kan. Janusz Grodek
godz. 11.00 – 13.00  Kapłan z parafii Bejdy 
godz. 13.00 – 15.00  Kapłan z parafii Katedralnej w Siedlcach

godz. 15.00 – 17.00   Ks. dr Łukasz Pawluk

14 
godz. 09.00 – 11.00  Ks. Andrzej Żelazo 
godz. 11.00 – 13.00  Kapłan z parafii Bożego Ciała w Siedlcach
godz.13.00 – 15.00  Kapłan z parafii Domanice 
godz.15.00 – 17.00  Ks. Jarosław Rękawek 

15 
godz. 09.00 – 11.00 Kapłan z parafii Radomyśl
godz. 11.00 – 13.00 Kapłan z parafii Zembry
godz. 13.00 – 15.00 Kapłan z parafii pw. św. Józefa w Siedlcach
godz. 15.00 – 17.00 Ks. kan. dr Leszek Ostas

16 
godz. 09.00 – 11.00 Kapłan z parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach
godz. 11.00 – 13.00 Kapłan z parafii Mokobody 
godz. 13.00 – 15.00 Kapłan z parafii Czołomyje
godz. 15.00 – 17.00 Ks. Maciej Majek

17 
godz. 09.00 – 11.00 Ks. kan. dr Marek Matusik
godz. 11.00 – 13.00 Kapłan z parafii Kotuń
godz. 13.00 – 15.00 Kapłan z parafii Ducha Świętego w Siedlcach
godz. 15.00 – 17.00 Ks. Tomasz Małkiński

18 
godz. 09.00 – 11.00 Ks. prał. prof. Kazimierz Matwiejuk
godz. 11.00 – 13.00 Kapłan z parafii Zbuczyn
godz. 13.00 – 15.00 Kapłan z parafii pw. św. Jana Pawła II w Siedlcach
godz. 15.00 – 17.00 Ks. Jarosław Kopeć

19 
godz. 09.00 – 11.00 Ks. Stanisław Abramczuk
godz. 11.00 – 13.00 Ks. Dariusz Denisiuk
godz. 13.00 – 15.00 Kapłan z parafii Wierzbno

godz. 15.00 – 17.00 Ks. Wojciech Sobieszek

20 
godz. 09.00 – 11.00 Ks. kan. dr Grzegorz Stolarski
godz. 11.00 – 13.00 Ks. Jacek Wł. Świątek
godz. 13.00 – 15.00 Ks. Tomasz Wakuła
godz. 15.00 – 17.00 Ks. Paweł Siedlanowski

21 
godz. 09.00 – 11.00 Ks. kan. dr Zbigniew Zalewski
godz. 11.00 – 13.00 Kapłan z parafii Skórzec
godz. 13.00 – 15.00 Kapłan z parafii pw. św. Stanisława w Siedlcach
godz. 15.00 – 17.00  Ks. Jan Kluska

22 
godz. 09.00 – 11.00 Ks. Franciszek Oleksiuk
godz. 11.00 – 13.00 Ks. Piotr Radzikowski
godz. 13.00 – 15.00 Kapłan z parafii Pruszyn
godz. 15.00 – 17.00 Ks. kan. dr Marek Skwierczyński

23 
godz. 09.00 – 11.00 Kapłan z parafii Oleksin
godz. 11.00 – 13.00 Ks. kan. Piotr Wojdat
godz. 13.00 – 15.00 Ks. kan. Wojciech Hackiewicz
godz. 15.00 – 17.00 Ks. Jacek Wojdat

24 
godz. 09.00 – 11.00 Ks. Tadeusz Wojtkowicz
godz. 11.00 – 13.00 Kapłan z parafii Kopcie
godz. 13.00 – 15.00 Ks. Grzegorz Krasuski
godz. 15.00 -17.00  Ks. Krzysztof Piórkowski

25
godz. 09.00 – 11.00 Ks. Krzysztof Pełka
godz. 11.00 – 13.00 Ks. Marcin Olek
godz. 13.00 – 15.00 Kapłan z parafii Hołubla
godz. 15.00 – 17.00 Ks. Krzysztof Skwierczyński 

26 
godz. 09.00 – 11.00 Kapłan z parafii Krześlin
godz. 11.00 – 13.00 Kapłan z parafii Niwiski
godz. 13.00 – 15.00 Kapłan z parafii Paprotnia
godz. 15.00-17.00 Ks. Radosław Piotrowski

27 
godz. 09.00 – 11.00 Kapłan z parafii Wołyńce
godz. 11.00 – 13.00 Kapłan z parafii Wyszków
godz. 13.00 – 15.00 Kapłan z parafii Żeliszew
godz. 15.00 – 17.00 Ks. kan. dr Marek Paluszkiewicz

28 
godz. 09.00 – 11.00 Kapłan z parafii Wiśniew k. Siedlec
godz. 11.00 – 13.00 Kapłan z parafii Skórzec
godz. 13.00 – 15.00 Kapłan z parafii Dziewule
godz. 15.00 – 17.00 Ks. kan. dr Paweł Kindracki

29 
godz. 09.00 – 11.00 Kapłan z parafii Krzymosze
godz. 11.00 – 13.00 Kapłan z parafii Wodynie
godz. 13.00 – 15.00 Kapłan z parafii Seroczyn
godz. 15.00 – 17.00 Ks. Marek Bieńkowski

30 
godz. 09.00 – 11.00 Kapłan z parafii Radzików
godz. 11.00 – 13.00 Kapłan z parafii Ruda Wolińska
godz. 13.00 – 15.00 Ks. kan. Jan Toczyski
godz. 15.00 – 17.00 Ks. Mariusz  Świder

31 
godz. 09.00 – 11.00 Ks. kan. dr Jerzy Duda
godz. 11.00 – 13.00 Ks. kan. Andrzej Sochal
godz. 13.00 – 15.00 Ks. prał. Bernard Błoński

godz. 15.00 – 17.00 Ks. dr Marcin Bider

 Dyżur spowiedniczy w katedrze trwa w dni powszednie w godzinach 9.00 – 17.00

NIE MA DYŻURU SPOWIEDNICZEGO:

w niedziele oraz następujące uroczystości i święta kościelne:

           1. Drugi dzień Uroczystości Narodzenia Pańskiego;
           2. Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy;
           3. NMP Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego);
           4. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia);
           5. Objawienie Pańskie (6 stycznia);
           6. NMP Królowej Polski (3 maja);
           7. Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa (Boże Ciało);
           8. Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia);
           9. Wszystkich Świętych (1 listopada);
           10. Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada);

oraz        

Wspomnienie św. Józefa Robotnika (1 maja);
Święto narodowe – Rocznica Odzyskania Niepodległości (11 listopada).

 

Wszelkie spostrzeżenia, prośby czy sugestie dotyczące funkcjonowania stałych dyżurów spowiedzi proszę kierować do ks. Waldemar Mroza – koordynatora stałego dyżuru spowiedniczego w Katedrze Siedleckiej.


Nadchodzące wydarzenia
Lut
27
wt
19:00 Krąg Biblijno-Liturgiczny
Krąg Biblijno-Liturgiczny
Lut 27 godz. 19:00 – 20:45
Krąg Biblijno-Liturgiczny
W życiu potrzebna jest nam wiara rozumiana jako osobista relacja z Bogiem. Wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego. Dobrze jest razem słuchać Boga i karmić się Jego słowem. Dlatego też zapraszamy młodzież i dorosłych[...]Jesteśmy na Facebooku

Najnowsze informacje