Poradnia rodzinna i „Dzień Skupienia”


W ramach przygotowania do małżeństwa oboje narzeczeni uczestniczą w obowiązkowych trzech spotkaniach w poradni rodzinnej, gdzie są nauczani odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym jednej z metod naturalnego rozpoznawania płodności oraz poznają głębiej godność i wielkość małżeńskiego powołania. Narzeczonych do poradni kierują najczęściej duszpasterze z parafii, gdzie spisywany jest protokół kanoniczny małżeństwa.

Wyrazem dojrzałości i troski o swoje małżeństwo jest korzystanie z odpowiedniego wsparcia duchowego, formacyjnego i poradnianego. Zachęcamy szczególnie młode małżeństwa, aby chętnie korzystały z poradnictwa rodzinnego we wszelkich trudnościach, pytaniach czy niepokojach związanych z małżeństwem, płodnością małżeńską, pożyciem małżeńskim, trudnościami w małżeństwie, trudnościami wychowawczymi itp. W sytuacjach szczególnych doradcy dysponują odpowiednią wiedzą i potrafią pokierować do jednostek specjalistycznych w celu uzyskania pomocy.

Katolicka Poradnia rodzinna w naszej parafii zaprasza narzeczonych na spotkanie ogólne w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godzinie 16:00. Podczas tego spotkania pary narzeczonych umawiają się z doradcą na indywidualne rozmowy.

DORADCA: mgr Marta Głódź  tel. 604 686 056

Spotkania w poradni po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

Narzeczeni biorą także udział w „Dniu Skupienia”, który odbywa się w Parafii Św. Teresy przy ul. Garwolińskiej w każdą drugą niedzielę miesiąca. Jego program jest następujący:

15.00 Modlitwa, konferencja i okazja do spowiedzi (w sali przy kościele)

16.00 Msza Św. w kościele

17.00 Świadectwa Małżonków (w sali)