Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym


opiekun: ks. Mariusz Baran