Informacje czyli co zakochani powinni wiedzieć


Zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa ma miejsce na pierwszym spotkaniu w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed ślubem. Narzeczeni wtedy przychodzą razem do kancelarii tej Parafii na terenie której mieszka jedno z nich, przynosząc dowody osobiste, świadectwa katechezy (a przynajmniej z ostatniej klasy szkoły średniej) oraz zaświadczenie o przygotowaniu do sakramentu małżeństwa (ukończony kurs przedmałżeński).

Na pierwszym – spotkaniu narzeczeni otrzymują: skierowanie do Poradni Rodzinnej, (mieści się ona w sali od naszym kościołem, terminy spotkań możemy ustalić telefonicznie z kierowniczką Poradni p. Martą Głódź, tel. 604 686 056) oraz kartki do spowiedzi (narzeczeni powinni odbyć dwie spowiedzi przedślubne – pierwszą w czasie 2 tygodni od zgłoszenia zamiaru zawarcia małżeństwa, drugą kilka dni przed ślubem).

Drugie spotkanie – odbywa się miesiąc przed ślubem w celu potwierdzenia zamiaru zawarcia ślubu i wygłoszenia zapowiedzi przedmałżeńskich. Przynoszą wtedy metrykę chrztu, jeśli chrzest był w innej parafii (jest ważna tylko 6 miesięcy z datą ślubu włącznie). Przy ślubie konkordatowym zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (nie starsze niż 3 miesiące z datą ślubu włącznie). Jeśli jedno z narzeczonych pochodzi z innej parafii, otrzymuje skierowanie do swojej parafii z prośbą o wygłoszenie tam zapowiedzi.

Trzecie spotkanie odbywa się kilka dni przed ślubem. Narzeczeni przychodzą ze świadkami. Przynoszą do kancelarii kartki spowiedzi przedślubnej, dokument udziału w spotkaniach poradni rodzinnej po odbyciu wszystkich spotkań oraz zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach. O wszystkich innych szczegółach są na bieżąco informowani przez Duszpasterzy.