KSM


Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej parafii został odtworzony w październiku 2016 roku. Odbywające się raz w tygodniu spotkania mają przeważnie charakter: formacyjny (rozmawiamy na różne tematy i dzielimy się swoimi doświadczeniami), biblijny (rozważamy Słowo Boże) lub integracyjny (miło spędzamy ze sobą czas). Jednak KSM to nie tylko formacja, to również tzw. akcja, czyli działanie. W miarę możliwości organizujemy adoracje czy wyjazdy na czuwania modlitewne odbywające się w różnych miejscach diecezji. Włączamy się też w różne miejskie i diecezjalne akcje KSM takie jak: Walentynki z Panem Bogiem, Koczowisko Ministrantów czy Festiwal Hosanna. Chętnie współpracujemy z innymi grupami, w tym z  Oazą  naszej parafii czy oddziałami KSM z terenu miasta. Poza działaniami statutowymi, spędzamy ze sobą mnóstwo czasu: wychodzimy razem do kina, spotykamy się na ogniskach i bierzemy udział w różnego typu wyjazdach integracyjnych.

Obecnie nasz oddział liczy niespełna 20 osób.

W skład kierownictwa oddziału wchodzą:

  • Jakub Mikiciuk (prezes),
  • Sandra Budziak (zastępca prezesa),
  • Paulina Sawicka (sekretarz),
  • Weronika Soszyńska (zastępca sekretarza),
  • Kinga Świątkowska (skarbnik)

Nasze spotkania – na które serdecznie wszystkich zapraszamy –  odbywają się w każdą  sobotę o 19.00 w sali pod plebanią.

Strona internetowa KSM diecezji siedleckiej: ksmsiedlce.pl