Bierzmowanie


Obowiązki i zasady obowiązujące w przygotowaniu do bierzmowania

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę
(niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

 

  1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
  2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
  3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w ciągu siedmiu następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienie podpisuje kandydat i rodzic (opiekun), który podpisał się na deklaracji. Usprawiedliwienie można składać w kancelarii lub zakrystii na ręce jakiegokolwiek księdza. W razie niepokonalnych trudności należy informować o tym telefonicznie księdza prowadzącego przygotowanie.
  4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychanki, przeszkadzanie innym, nie wykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.
  5. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole.
  6. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu powinny w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej (poniedziałek-sobota godz. 16.00-17.30).
  7. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie trzy razy w miesiącu:jedno spotkanie ze wszystkimi kandydatami w kościele parafialnym, a dwa w wyznaczonych małych grupach z animatorem w salkach parafialnych. Terminy kolejnych spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych i na spotkaniach. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie.
  8. W razie konieczności (dużo nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla całości lub części kandydatów. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach w dużej lub małej grupie powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności na spotkaniach dodatkowych lub w małej grupie należy usprawiedliwiać w oparciu o zwykłe zasady.
  9. Inną formą przygotowania są rekolekcje wielkopostne i adwentowe. Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.