Służba liturgiczna


Informacja dla zainteresowanych służbą przy ołtarzu
Spotkania wspólnot Służby Liturgicznej (w dolnym kościele) najczęściej w drugą lub trzecią sobotę miesiąca (według ogłoszeń):

– godz. 9.00 – spotkanie lektorów dorosłych i młodzieży, psałterzystów, kandydatów na lektora

– godz. 10.00 – spotkanie kandydatów na ministranta w kościele

– godz. 11.00 – spotkanie ministrantów

Więcej informacji udziela opiekun ministrantów – ks. Ireneusz Juśkiewicz