Kościół parafialny


Parametry
Kościół św. Józefa w Siedlcach zbudowany według projektu Ryszarda Gregorkiewicza i inż. Jerzego Dąbrowskiego jest konstrukcją halową o zewnętrznych wymiarach:

  • długość: 47 m.
  • szerokość: 29,5 m.
  • wysokość kalenicy nawy: 21 m.
  • wysokość dzwonnicy: 35 m.
  • powierzchnia użytkowa wraz zapleczem: 1230 m2.
  • powierzchnia podpiwniczenia 900 m2.
  • kubatura górnej kondygnacji: 15000 m3.
  • kubatura dolnej kondygnacji: 2880 m3.

Wyposażenie
Całość wyposażenia została zaprojektowana przez ks Tadeusza Furdynę z Towarzystwa Salezjańskiego.

Zaprojektował on i zrealizował mozaikę ceramiczną na ścianie prezbiterialnej, przedstawiającą Alegorię chwały św. Józefa, ołtarz główny, ambonkę, świecznik, tabernakulum, stacje Drogi Krzyżowej witraże, detale oświetlenia, sgrafitto przedstawiające Unitów Podlaskich i Zmartwychwstanie Chrystusa oraz obrazy alegoryczne znajdujące się w bocznej kaplicy kościoła: Alegoria Świętej Rodziny i Alegoria Chrztu Polski..

Monumentalna rzeźba przedstawiająca św. Józefa, Patrona naszego Sanktuarium wykonana w drewnie lipowym. Wyrzeźbił ją artysta-plastyk Władysław Kowalczyk z Łodzi. Rzeźba ma 3,6 m. wysokości. W marcu 2003 r. rzeźba została odnowiona, pokryta matowym lakierem i ?podkreślona? sześcioma reflektorami.

Stara Kaplica
Jej budowę rozpoczęto latem 1984 roku. Stan surowy kaplicy i domu parafialnego realizowano do końca tegoż roku. Więźbę dachową wykonał MOSTOSTAL S.A. z Siedlec. W styczniu i lutym 1985 r. montowano więźbę dachową, kryto kaplicę blachą falistą profilowaną, mocowano drewnianą podsufitkę, instalowano przewody elektryczne i grzewcze, tynkowano ściany, urządzano wnętrze wyposażając w niezbędne sprzęty.


19 marca 1985 r. był pierwszy odpust parafialny w uroczystość św. Józefa i poświęcenie kaplicy. Ściany były już wtedy otynkowane i pobielone, zainstalowane i czynne oświetlenie, prezbiterium ukończone i wyposażone zgodnie z projektem. W maju tego roku ukończono układanie posadzki. Od tego czasu wszystkie Msze św. sprawowane były w kaplicy. W sierpniu otynkowano kaplicę zewnątrz, a do końca roku zakończono budowę i wyposażanie kaplicy w niezbędny sprzęt.

Projektantem wyposażenia dawnej kaplicy był Salezjanin ks. Adam Skałbania SDB - artysta plastyk, urodzony 20.12.1906 w miejscowości Oblekoń k. Buska. Nowicjat zakonny przeżył w latach 1928/1929 w Czerwińsku, święcenia kapłańskie otrzymał 22.08.1937 w Łodzi. Zmarł w 1986 w Warszawie, w 80 roku życia, 57 ślubów zakonnych i 49 kapłaństwa. Zajmował się wystrojem obiektów sakralnych. Obecnie kaplicą zarządza Katolickie Liceum Ogólnokształcące, wykorzystując ją, jako salę gimnastyczną, bądź wielofunkcyjną.