Ruch Światło-Życie


logo ruchu światło-życie

Oaza? Co to znaczy…
Oaza jest wspólnotą, która gromadzi młodzież, uczniów klas podstawowych, liceum a także studentów na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych. Ruch Światło-Życie to ruch założony przez Sługę Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego. Dąży do rozwijania relacji z Jezusem Chrystusem, poprzez aktywne włączanie się w życie parafii, przyczyniając się do duchowego wzrostu całej wspólnoty. Będąc w Oazie, dążymy do osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej. Naszą patronką jest Maryja, która pokazuje nam źródło życia…Jezus Chrystus. Znakiem rozpoznawczym Ruchu Światło-Życie, jest ‘’ foska’’, krzyż składający się z greckich liter.

Wspólnota, działająca przy parafii św. Józefa, liczy kilkadziesiąt osób. Moderatorem jest obecnie, ks. Ireneusz Juśkiewicz, który przewodzi nam na drodze formacji Światło-Życie. Natomiast świeckimi odpowiedzialnymi za naszą wspólnotę są Mateusz Sawicki i Anna Kieliszek.
Co robimy?
Mamy za zadanie kształtować osobistą relację z Jezusem! A wszystko to, poprzez:

  • Udział w Eucharystii
  • Uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach w grupie wiekowej
  • Uczestnictwo w 15 dniowych rekolekcjach wakacyjnych
  • Modlitwa wspólnotowa i osobista
  • Służba w parafii
  • Namiot Spotkania (czyli codzienna modlitwa osobista z Pismem Świętym- Ja i Jezus Chrystus)

Oprócz tego, jako wspólnota robimy wiele innych rzeczy np.: jeździmy na wycieczki, chodzimy na pizzę bądź pizza do nas, jeździmy co roku na narty, robimy wycieczki rowerowe, organizujemy wspólne wypady na kajaki oraz wiele, wiele innych przyjemności, razem, z Panem Bogiem. Spotykamy się z oazami innych parafii podczas Dnia Wspólnoty.

Kiedy spotkania?
Spotkania w grupach, które prowadzą animatorzy, odbywają się raz w tygodniu. Są one podzielone, ponieważ istnieje kilka stopni formacji oazowej. Osoby zainteresowane formacją w Ruchu Światło-Życie przychodzą na spotkanie animatorów w piątki na godz. 19.00 i włączają się do istniejących już grup prowadzonych przez animatorów. Rodzice zgłaszają chęć udziału swych dzieci we wspólnocie oazowej w zakrystii lub bezpośrednio u ks. Ireneusza Juśkiewicza, moderatora oazy (tel. 500 636 490).