Chrzest


Chrzest dzieci odbywa się w drugą i ostatnią niedzielę miesiąca.  Zgłoszenia i szczegółowe informacje w kancelarii parafialnej. 

  • Należy przedstawić akt urodzenia dziecka z USC, dane rodziców i chrzestnych z dokładnym adresem.
  • Rodzice chrzestni muszą mieć ukończone 16 lat i przyjęty Sakrament Bierzmowania. Jeśli żyją w związku małżeńskim sakramentalnym powinni być wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zobowiązani są dostarczyć zaświadczenia ze swoich Parafii o spełnieniu powyższych warunków. 
  • W przypadku gdy dziecko jest spoza naszej Parafii potrzebne jest pisemne pozwolenie od własnego proboszcza.
  • Jednym z warunków udzielenia sakramentu chrztu świętego jest uczestnictwo rodziców oraz chrzestnych w czterech katechezach chrzcielnych. W naszej parafii odbywają się one w miesiące parzyste, w pierwszą i drugą niedzielę miesiąca o godz. 19.00 w sali na piętrze przy zakrystii.

Poniżej list Biskupa Siedleckiego na temat sakramentu Chrztu Świętego.

Drodzy Diecezjanie

Jako Biskup Siedlecki widzę naglącą potrzebę zmiany dotychczasowego sposobu przygotowania do sakramentu chrztu świętego. Stąd też zarządzam, aby począwszy od Wielkiego Postu 2011 r. we wszystkich parafiach diecezji siedleckiej wprowadzić ujednolicony sposób przygotowania do sakramentu chrztu świętego, w oparciu o przedstawione powyżej grupy tematyczne. Dla przekazania zawartych w nich treści należy przeprowadzić przynajmniej cztery spotkania katechetyczne. Wskazane jest jednak, by tam, gdzie to jest zasadne, zgodnie z rozeznaniem duszpasterzy i możliwościami uczestników, zorganizować więcej takich spotkań. Troską duszpasterzy, w szczególności księży proboszczów niech będzie wykorzystanie tych materiałów do jak najbardziej pełnego i świadomego przygotowania do chrztu jako sakramentu, który stoi u podstaw życia chrześcijańskiego. Tą pracą należy objąć zarówno rodziców dziecka, jak i rodziców chrzestnych, mieszkających na terenie naszej diecezji. Jest zrozumiałe, że uczestniczenie w takim przygotowaniu do chrztu, kiedy jest już małe dziecko, może stanowić pewną trudność. Dlatego też zachęcam, aby wziąć udział w katechezach jeszcze przed urodzeniem się dziecka. 
Jednak istotną rzeczą jest to, aby uczestnictwo w katechezach chrzcielnych nie było traktowane jako zaliczenie kolejnego kursu, ale jako szansa na wejście w inny, nowy styl życia. Mają temu pomóc przygotowane dla rodziców i rodziców chrzestnych Pomoce do katechez, w których obok streszczenia wysłuchanych katechez zawarte są pytania do osobistej refleksji i dzielenia się w rodzinie. Proszę więc, aby zarówno rodzice dziecka, jak i rodzice chrzestni, posiadali te Pomoce i zechcieli z nich skorzystać w domu. 
Odpowiedzialnych w parafiach za przygotowanie do sakramentu chrztu świętego proszę o sumienne zaangażowanie się w to katechetyczne dzieło Kościoła. 
Wszystkim uczestnikom katechez z serca błogosławię 

BISKUP SIEDLECKI 
2 lutego 2011 r., w święto Ofiarowania Pańskiego 


Nadchodzące wydarzeniaJesteśmy na Facebooku