Namaszczenie chorych


W pierwsze soboty miesiąca o godzinie 8.30 kapłani odwiedzają (wcześniej zgłoszonych w kancelarii)  chorych, zanosząc im Komunię Św. oraz stwarzając możliwość skorzystania z Sakramentu
Pokuty i Namaszczenia.

Człowiek, który z wiarą przyjmuje Namaszczenie zawsze zostaje podźwignięty Bożą mocą. Ona wzmacnia wiarę i ufność chorego w Miłosierdzie Boże, wlewa w jego serce pokój i odwagę, dodaje sił do walki ze słabością ducha i pokusami szatana. Jeśli taka jest wola Boża, jeśli jest to prawdziwie pożyteczne dla chorego, może w tym sakramencie doprowadzić go do pełnego zdrowia. Jeśli zaś trzeba odejść z tego świata namaszczenie pomaga choremu przejść bezpiecznie ciemną i wąską dolinę śmierci, sprawiając że staje się ona drogą do domu Ojca. Jakikolwiek będzie kres choroby, czy człowiek wyzdrowieje czy umrze, to przecież zawsze potrzebuje on nawrócenia i Bożego przebaczenia. I to właśnie jest prawdziwym uzdrowieniem.

 


Nadchodzące wydarzeniaJesteśmy na Facebooku