Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza


Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego dla 30 dzieci. Prowadzenie świetlicy jest dofinansowane z budżetu Miasta Siedlce w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Opłaty eksploatacyjne (prąd, ogrzewanie, woda) w 100% pokrywa parafia, natomiast ogromnym wsparciem są DAROWIZNY PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS, które przeznaczamy na „wyjścia” poza Świetlicę.
Świetlica mieści się w 3 salach przyparafialnych pod plebanią o łącznej pow. ok. 200 m2 oraz w 1 sali użyczonej przez Parafię. Zespół Caritas ma pracownię komputerową. W pracowni komputerowej znajduje się aktualnie 7 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. 
Świetlica jest czynna od 13.30 do 17.30.

Zadaniem głównym jest pomoc dzieciom w nauce, w odrabianiu zadań domowych, dożywianie (podwieczorek), zajęcia informatyczne, korzystanie z internetu, arteterapia (poprzez różnorodne zajęcia plastyczne). Ponadto w każdym miesiącu realizujemy zadania okazjonalne: spotkania towarzyskie, zabawy, konkursy i wiele innych.
W maju i czerwcu wiele zajęć i wesołych zabaw organizujemy na placu przykościelnym. Świetlica jest czynna także w czasie ferii zimowych. Lista dzieci uczęszczających na świetlicę jest otwarta i zawsze zapraszamy chętnych do uczestnictwa w zajęciach.

Od kilku lat otrzymujemy pomoc od Banku Żywności w Siedlcach.

Informacje na temat programu operacyjnego pomocy żywnościowej mogą Państwo znaleźć pod poniższym linkiem:

POPŻ 2014-2020