Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza


Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego dla 30 dzieci. Prowadzenie świetlicy jest dofinansowane z budżetu Miasta Siedlce w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Opłaty eksploatacyjne (prąd, ogrzewanie, woda) w 100% pokrywa parafia, natomiast ogromnym wsparciem są DAROWIZNY PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS, które przeznaczamy na „wyjścia” poza Świetlicę.
Świetlica mieści się w 3 salach przyparafialnych pod plebanią o łącznej pow. ok. 200 m2 oraz w 1 sali użyczonej przez Parafię. Zespół Caritas ma pracownię komputerową. W pracowni komputerowej znajduje się aktualnie 7 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. 
Świetlica jest czynna od 13.30 do 17.30.

Zadaniem głównym jest pomoc dzieciom w nauce, w odrabianiu zadań domowych, dożywianie (podwieczorek), zajęcia informatyczne, korzystanie z internetu, arteterapia (poprzez różnorodne zajęcia plastyczne). Ponadto w każdym miesiącu realizujemy zadania okazjonalne: spotkania towarzyskie, zabawy, konkursy i wiele innych.
W maju i czerwcu wiele zajęć i wesołych zabaw organizujemy na placu przykościelnym. Świetlica jest czynna także w czasie ferii zimowych. Lista dzieci uczęszczających na świetlicę jest otwarta i zawsze zapraszamy chętnych do uczestnictwa w zajęciach.

Od kilku lat otrzymujemy pomoc od Banku Żywności w Siedlcach.

Informacje na temat programu operacyjnego pomocy żywnościowej mogą Państwo znaleźć pod poniższym linkiem:

POPŻ 2014-2020

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

 • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
 • Bank Żywności w Siedlcach z siedzibą w Żaboklikach ul. Zakładowa 4 08-110 Siedlce
 • Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza z siedzibą w Siedlcach ul. Sokołowska 124

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy  żywnościowej obejmujące:

 1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
 2. dochód osoby i rodziny;
 3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.

 

PODPROGRAM 2017 – efekty

 1. Świetlica Środowiskowa przy parafii św. Józefa w Siedlcach z terenu województwa mazowieckiego. przy współpracy Bankiem Żywności w Siedlcach realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 9 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

– 0,154 tony żywności;

336 posiłków;

 1. W ramach Podprogramu 2017 dla 32 osoby korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
 • Żywieniowe – 2 spotkania dla 16 uczestników

• Kulinarne – 2 spotkania dla 16 uczestników

 

INFORMACJE O CIEKAWSZYCH WYDARZENIACH Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY MOŻNA ZNALEŹĆ NA FACEBOOKU POD NAZWĄ: Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza

 Nadchodzące wydarzenia