Parafia św. Józefa w Siedlcach


Idź do treści

Sanktuarium

Kult św. Józefa w Parafii
Kult św. Józefa został zainicjowany przez ks. prałata Leona Balickiego, założyciela Parafii i budowniczego kościoła. Jego inicjatywa została potwierdzona dekretem Biskupa Siedleckiego, który poniżej przytaczamy:

Siedlce, dn. 19 marca 1999 r.
BISKUP SIEDLECKI
L. dz. 200/99

DEKRET

Pokładając ufność w przemożnym wstawiennictwie św. Józefa, Kościół widzi w nim również wspaniały wzór nie tylko dla poszczególnych stanów życia, ale dla całej chrześcijańskiej wspólnoty, niezależnie od warunków życia i zadań, jakie w niej pełni każdy z wiernych... Niech św. Józef stanie się dla wszystkich szczególnym nauczycielem uczestnictwa w mesjańskiej misji Chrystusa, która jest w Kościele udziałem każdego i wszystkich: małżonków i rodziców, ludzi żyjących z pracy rąk czy też z jakiejkolwiek innej pracy, osób powołanych do życia kontemplacyjnego, jak i do apostolstwa " / RC 30-32 /.

Wstawiennictwo i przykład św. Józefa są szczególnie drogie i bliskie dla duszpasterzy i wiernych parafii pw. Św. Józefa w Siedlcach. Od momentu powstania tejże parafii rozwija się tu żywy kult Opiekuna Kościoła. Bardzo szybko nowy i piękny kościół pw. św. Józefa stał się znanym w całej diecezji ośrodkiem czci Wielkiego Patrona. Pielgrzymują tu w marcu na swoje dni skupienia i modlitwy rodziny z całej diecezji, a przed pierwszym maja rzemieślnicy i robotnicy czczą tu św. Józefa jako swego Patrona.

Mając na uwadze tę szczególną cześć Św. Józefa, niniejszym podnoszę kościół pw. Św. Józefa w Siedlcach do rangi Diecezjalnego Sanktuarium Św. Józefa a każdego proboszcza miejscowej parafii ustanawiam kustoszem tegoż Sanktuarium.

Niech w tym świętym miejscu rozbrzmiewa odtąd jeszcze gorętsza modlitwa przez wstawiennictwo Św. Oblubieńca Maryi i Opiekuna Syna Bożego. Szczególnie teraz, na progu Trzeciego Tysiąclecia, niech w tym nowym Diecezjalnym Sanktuarium płyną nieustanne i usilne prośby do św. Józefa, aby jako przemożny Orędownik i Opiekun Kościoła wypraszał Ojcu Świętemu i całemu Kościołowi, Biskupowi Siedleckiemu i całej diecezji siedleckiej, wszystkim rodzinom męczeńskiego Podlasia i każdemu z nas obfite błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Równocześnie kustosza Diecezjalnego Sanktuarium Św. Józefa w Siedlcach zobowiązuję do nieustannej troski o to, aby:
1. codziennie po Mszach Św. odmawiana była specjalna modlitwa do św. Józefa;
2. w każdą środę odprawiane było liturgiczne nabożeństwo ku czci św. Józefa;
3. jak najczęściej odmawiana była modlitwa do Św. Józefa za Ojca Świętego;
4. trwała szczególna modlitwa w intencji Biskupa Siedleckiego i Diecezji Siedleckiej;
5. zapewnione były wszystkim wiernym i pielgrzymom obfite środki zbawienia przez gorliwe głoszenie Słowa Bożego oraz ożywienie życia liturgicznego i sakramentalnego;
6. szczególnie uroczyście obchodzone były uroczystości Św. Józefa - 19 marca i l maja.

Na dalszy rozwój Diecezjalnego Sanktuarium Św. Józefa w Siedlcach i jak najowocniejszą współpracę z Bożą łaską otrzymywaną tu obficie przez wiernych z całego Miasta i Diecezji z serca błogosławię,

ks. Franciszek Dudka
Kanclerz

+ Jan Wiktor Nowak
Biskup Siedlecki

Księga "Wotów"
Sanktuaria - to takie miejsca, które są naznaczone gorliwą ludzką modlitwą oraz łaskami, które otrzymali modlący się. Znakiem wdzięczności składanym Bogu za otrzymane łaski są wota, czyli małe przedmioty pozostawione w sanktuarium i najczęściej eksponowane w ważnym miejscu świątyni. Częstokroć są to niewielkie osobiste pamiątki, odznaczenia czy bi­żuteria.

Każde wotum, jeśli ma być zamieszczone w kościele, musi mieć swoją legitymację, czyli dokument stwierdzający, że ten, kto pragnie je zawiesić doznał szczególnej łaski, wynikającej ze wstawiennictwa świętych. Dokument taki można sporządzić osobiście, można też poprosić o wpis do Księgi Łask, znajdującej się w każdym Sanktuarium, potwierdzając go własnoręcznym podpisem. Decyzję o wyeksponowaniu wotum lub nie, podejmuje opiekun Sanktuarium, zazwyczaj nazywany kustoszem.

Również w naszym Sanktuarium są miejsca na wota, które przynoszą parafianie i goście. Pozłocone ramy są wkomponowane w całokształt monumentalnego obrazu wykonanego na wypalanej ceramice pt.
Alegoria chwały św. Józefa. Poziome detale ram zostały dopaso­wane do tzw. mandorli, czyli dużej aureoli wskazującej na świętość osoby, którą rzeźba przedstawia. Promień tej kolistej aureoli znajduje się na postaci Dziecięcia Jezus, trzymanej pieczołowicie przez św. Józefa.

Strona główna | Czytania na dziś | ŚDM 2016 | Poradnia Rodzinna | Sakramenty | Terytorium | Kościół parafialny | Sanktuarium | Msze święte | Odpusty i rekolekcje | Historia | Duszpasterze | Rada Parafialna | Siostry Orionistki | Galerie | Światełko | Linki | Świetlica | Caritas | Domowy Kościół | Sychar | Grupy parafialne | Opiekun | Kontakt | Admin | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego