Parafia św. Józefa w Siedlcach


Idź do treści

ROK 1988

Historia

W roku tym, w naszej Diecezji, w dniach 26 czerwca do 3 lipca odbywał się Drugi Kongres Eucharystyczny diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej.

Marzec
Wznowione zostały, po zimowej przerwie, prace budowlane przy kościele. Wiele razy kasa parafialna świeci pustkami. Ksiądz Proboszcz zabiega o fundusze w najróżniejszy sposób. Kwestuje w innych parafiach, zaciąga pożyczki bezpośrednio u niektórych parafian mogących ich udzielić, prosi o wsparcie ks. Bpa Ordynariusza i często jest wspomagany. Wspólnota parafialna swoimi ofiarami również zasila fundusz budowy. Wspiera całe to dzieło również pracą i modlitwą.

3 lipca
Z parafii p. w. Bożego Ciała do Katedry Siedleckiej przeszła wielka procesje eucharystyczna na zakończenie Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego, drugiego w dziejach diecezji. Procesji przewodniczył Prymas Polski, kardynał Józef Glemp. Uczestniczyło w niej bardzo dużo naszych parafian, a grupa dzieci pierwszokomunijnych brała w niej udział jako oficjalni delegaci naszej parafii.

24 września
W budujący się kościół dokonano aktu wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego. Wmurowania dokonał ks. Bp Ordynariusz Jan Mazur, w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa Siedlec i okolicznych parafii. Udział parafian w tym święcie wspólnoty był nadzwyczaj liczny. Działo się to w sobotę, a uroczystość trwała od godziny 17.00 do 20.00.
Kamień węgielny tworzyły 3 kamienie zamknięte w metalowej, oszklonej szkatule. Zostały one przywiezione przez naszego ks. Proboszcza w 1986 roku z Ziemi Świętej. Przedtem poświęcone były na Grobie Bożym w Jerozolimie. Jeden z owych kamieni pochodził z pod Bazyliki Św. Józefa w Nazarecie. Drugi wydobyto z pod Groty Narodzenia Pana Jezusa w Bazylice Betlejemskiej, trzeci kamień wzięty był z Góry Kalwaryjskiej, z pod Bazyliki Ukrzyżowania, Grobu i Zmartwychwstania Chrystusa Pana.
Akt erekcyjny napisany został na tzw. kalce technicznej,w formie długiej taśmy. Po podpisaniu go przez osoby mocno związane z dziełem budowy, został złożony do metalowej, ozdobnej,szczelnej tulei i zamurowany wraz ze szkatułą zawierającą kamień węgielny w niszy, znajdującej się w lewej ścianie prezbiterium.


Oto treść AKTU EREKCYJNEGO.

W Imię Trójcy Przenajświętszej. Amen.
Działo się dnia 24 września, roku Pańskiego 1988, kiedy Kościołowi Powszechnemu, z woli Opatrzności przewodził Papież Polak Jan Paweł II, w dziesiątą rocznicę Jego posługiwania Ciału Mistycznemu Chrystusa, kiedy Kościołowi w Polsce przewodził w wierze i miłości kardynał Prymas Dr Józef Glemp, Kościołem Męczeńskiego Podlasia od lat dwudziestu kierował Dr Jan Mazur a biskupem pomocniczym był Dr Wacław Skomorucha, po zakończeniu II Kongresu Eucharystycznego, po uroczystym zamknięciu Roku Maryjnego, kiedy Proboszczem nowopowstałej parafii Świętego Józefa w Siedlcach jest ks. Dr Leon Balicki, Kapelan Jego Świątobliwości, Kanonik Prałat Kolegiaty Janowskiej, Dziekan Dekanatu Katedralnego, a Jego współpracownikami są księża: Jerzy Grochowski, Andrzej Banasiuk, Ryszard Kozieł - wmurowano w budującą się świątynie kamień z Grobu Pańskiego w Jerozolimie, przywieziony przez obecnego księdza Proboszcza. Tego liturgicznego aktu oraz poświęcenia całej budowy dokonał Najdostojniejszy Arcypasterz Diecezji w obecności:
- Kapituły Katedralnej na czele z ks. Infułatem Stanisławem Olechowskim,
- Kapituły Kolegiackiej z ks. Profesorem Dziekanem Marianem Myrchą na czele
- Profesorów i Moderatorów Wyższego Seminarium Duchownego na czele z ks. Magnificencją Rektorem Kazimierzem Białeckim
- Pracowników Prześwietnej Kurii Diecezjalnej Siedleckiej czyli Podlaskiej
- Przybyłych Księży Gości
- Księży Dekanalnych
W wyniku konkursu, projekt wznoszonego Domu Bożego pod wezwaniem Świętego Józefa, opracował mgr Ryszard Gregorkiewicz przy współudziale mgr inż. Jerzego Dąbrowskiego. Realizują powyższy projekt: Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy mgr inż. Czesław Wasiluk, inżynierowie: Antoni Jastrzębski, Krzysztof Jaszczuk, Adam Jończyk, Jerzy Skoczek, Adam Waszczuk i Zbigniew Zaborowski. Majstrem budowy jest technik Mieczysław Wrzosek.
Obecni byli licznie zgromadzeni parafianie i goście.

Akt powyższy podpisano, i po zamknięciu w metalowej tulei, wraz z kamieniem z Grobu Pańskiego, wmurowano w ścianę budującego się kościoła.
Odpisy tegoż AKTU zdeponowano w Archiwum Kurii Diecezjalnej oraz w parafii Świętego Józefa w Siedlcach

Strona główna | Czytania na dziś | ŚDM 2016 | Poradnia Rodzinna | Sakramenty | Terytorium | Kościół parafialny | Sanktuarium | Msze święte | Odpusty i rekolekcje | Historia | Duszpasterze | Rada Parafialna | Siostry Orionistki | Galerie | Światełko | Linki | Świetlica | Caritas | Domowy Kościół | Sychar | Grupy parafialne | Opiekun | Kontakt | Admin | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego