Parafia św. Józefa w Siedlcach


Idź do treści

ROK 1985

Historia

W roku tym, diecezję naszą nawiedziła łaskami słynąca kopia Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Przejęcia Obrazu Nawiedzenia z diecezji Drohiczyńskiej odbyła się 16 czerwca 1985 roku w Sokołowie Podlaskim. W Siedlcach, w dniach 21-28 kwietnia, trwał Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.

Styczeń, luty
Trwała wizyta duszpasterska. Według zebranych informacji, na początku tego roku wspólnota nasza liczyła 14700 osób (3740 rodzin).

Wykonywano nieprzerwanie prace budowlane w kaplicy tymczasowej. Montowano więźbę dachową, kryto kaplicę dachem z blachy falistej profilowanej, umocowywano podsufitkę drewnianą, instalowano przewody elektryczne i grzewcze, tynkowano ściany, urządzano wnętrze wyposażając w niezbędne sprzęty.

15-18 marca
Przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Franciszek Hołda, wówczas proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Niwiskach, budowniczy kościoła w Opolu Nowym.

19 marca
Pierwszy odpust parafialny w uroczystość Świętego Józefa i poświęcenie kaplicy. Wspólnota nasza gościła w tym uroczystym dniu obu księży Biskupów Siedleckich, ks. Bpa Ordynariusza Jana Mazura i ks. Bpa pomocniczego, Wacława Skomoruchę. Główne nabożeństwo odpustowe odbywało się o godz. 18.00. Kaplica była w stanie godnym, aby sprawować w niej Mszę św. Ściany były otynkowane i pobielone, oświetlenie zainstalowane i czynne, prezbiterium ukończone i wyposażone zgodnie z projektem. Nie było posadzki, a stemple drewniane podpierały jeszcze balkon chórowy.

Maj
Ukończono układanie posadzki w kaplicy, usunięto wszystkie stemple z wnętrza. Począwszy od tego miesiąca, wszystkie Msze św. tak w dni powszednie jak niedziele i święta, sprawowane były w kaplicy.

19-26 maja
Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło, w dwu grupach, 420 dzieci.

Czerwiec
W pierwszych dniach tego miesiąca rozebraliśmy kaplicę-barak i kancelarię-namiot. Zajmowany przez te obiekty plac uprzątnięto.

Zbudowano konstrukcję nośną i zawieszono dzwon "JÓZEF". Dzwon ten jest darem ks. proboszcza Leona Balickiego dla naszej wspólnoty parafialnej.

6 czerwca
Po uroczystej Mszy św. odprawianej w kaplicy o godz. 16.00, wyruszyła na ustaloną trasę, pierwsza w historii naszej parafii (po raz pierwszy w historii Miasta w ten jego rejon), procesja eucharystyczna. Przewodniczył jej, jako delegat ks. Ba Ordynariusza, ks. kanonik Mieczysław Łuszczyński, probosz parafii p. w. Św. Stanisława w Siedlcach. Towarzyszyły procesji poczty sztandarowe z katedry. Parafianie w wielkiej liczbie stawili się na procesję, pomimo niepewnej pogody.

7-10 czerwca
W tych dniach odbyła się pierwsza w historii naszej parafii kanoniczna wizytacja duszpasterska. Przeprowadził ją ks. Bp Ordynariusz, Jan Mazur.

7 czerwca
Ksiądz Biskup, Jan Mazur, dokonał konsekracji zawieszonego już dzwonu. Dzwon otrzymał imię "JÓZEF". Zawieszony na tymczasowej konstrukcji nośnej służył nam do 1999 roku. Podczas trwania wizytacji parafii, ks. Bp Jan Mazur udzielił Sakramentu Bierzmowania 155 osobom.

16 czerwca
Do Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej przybył Obraz Nawiedzenia czyli łaskami słynąca Kopia Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Uroczystość przejęcia Obrazu Nawiedzenia z Diecezji Drohiczyńskiej odbywała się w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Podlaskim. Z Siedlec, na tę uroczystość powędrowało do Sokołowa w pieszej pielgrzymce około 800 pątników.

Sierpień
Wykończono i oddano do użytku sale katechetyczne zlokalizowane w budynku kaplicy. Otynkowano ją na zewnątrz, usunięto rusztowania wokół kaplicy.
Nastąpiła wymiana księży wikariuszy. Przybyli do nas: ks. Marek Zieliński, Henryk Sidorczuk i Jan Zowczak.
W wyniku starań ks. Proboszcza Leona Balickiego, na terenie naszej parafii został erygowany Dom Zakonny Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (ORIONISTEK). Erekcja Domu poprzedzona była wizytacją naszej parafii przez Matkę Generalną tego zgromadzenia z Rzymu, Matkę Prowincjonalną z Warszawy i ks. Bpa Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej, Jana Mazura. Po uzyskaniu zgody władz tego zgromadzenia na erygowanie Domu, został on zlokalizowany w budynku parafialnym. Siostry: Klaudia, Agnieszka i Alicja, były pierwszymi siostrami tego Zgromadzenia, które rozpoczęły swoje posługiwanie naszej wspólnocie. W założeniach początkowych, Siostry miały prowadzić katechezy, opiekować się zakrystią, dbać o wystrój kościoła, wspierać pomocą i opieką chorych i potrzebujących. Do chwili obecnej Siostry są wierne swojemu posłannictwu.

Wrzesień
Najbliższe otoczenie kaplicy zostało trwale utwardzone poprzez wykonanie betonowych chodników wokoło kaplicy, od kaplicy do domu mieszkalnego księży oraz placu przed wejściem do kaplicy.
Katechezę dzieci i młodzieży przeniesiono z wynajmowanego domu jednorodzinnego u zbiegu ulic Granicznej i J. Bema do sal katechetycznych zlokalizowanych na zapleczu i suterenach kaplicy oraz domu parafialnego.

W roku 1985 zakończyliśmy budowę i wyposażanie kaplicy w niezbędny sprzęt. Dom parafialny był już zamieszkały i spełniał swoje podstawowe funkcje.
Od chwili rozpoczęcia na tym terenie działalności jako wspólnota parafialna, (od czerwca 1984 r.), równolegle do prowadzonych prac budowlanych, trwały starania o uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie budowy kościoła docelowego i zatwierdzenie jego projektu architektonicznego. Na polecenie Diecezjalnej Komisji Artystyczno-Architektonicznej działającej przy Kurii Siedleckiej, ks. proboszcz Leon Balicki zwrócił się do Politechniki Warszawskiej z propozycją wykonania projektu (szkicu roboczego) kościoła. Dwaj profesorowie Politechniki Warszawskiej, Panowie Pawelec i Jodełko, sporządzili dwa robocze szkice projektu i przedstawili je do akceptacji. Z uwagi na wysoki kosztorys, zarówno obu obiektów jak i dokumentacji, prace te nie zostały przyjęte. Diecezjalna Komisja Artystyczno-Architektoniczna poleciła zwrócić się do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie o sporządzenie projektu drogą konkursu. Z konkursu wpłynęło anonimowo 4 prace. Z tych prac wybrano jeden projekt, autorstwa mgr Ryszarda Gregorkiewicza i mgr inż. Jerzego Dąbrowskiego, z poleceniem dokonania pewnych zmian. Ten zmieniony już projekt był kilkakrotnie dyskutowany na forum Komisji Diecezjalnej. Wreszcie, w początkach sierpnia 1985 roku, projekt został przedłożony w Wydziale Spraw Wewnętrznych oraz w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego, do akceptacji.

Strona główna | Czytania na dziś | ŚDM 2016 | Poradnia Rodzinna | Sakramenty | Terytorium | Kościół parafialny | Sanktuarium | Msze święte | Odpusty i rekolekcje | Historia | Duszpasterze | Rada Parafialna | Siostry Orionistki | Galerie | Światełko | Linki | Świetlica | Caritas | Domowy Kościół | Sychar | Grupy parafialne | Opiekun | Kontakt | Admin | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego