Parafia św. Józefa w Siedlcach


Idź do treści

ROK 1984

Historia

2 stycznia
Rozpoczęła się wizyta duszpasterska w naszej parafii. W czasie trwania wizyty parafianie składali ofiary na rzecz organizującej się wspólnoty.

7 stycznia

Proboszczem erygowanej parafii został ksiądz Prałat Leon Balicki, kanonik Kapituły Kolegiackiej w Janowie. W chwili powołania na to stanowisko, ks. Leon Balicki był Dyrektorem Administracyjnym Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Mianowanie nastąpiło na mocy dekretu ks. Bpa Ordynariusza nr 40/84.


14 stycznia
Pobłogosławiono pierwszych małżonków zawierających sakrament małżeństwa w nowoerygowanej parafii. Byli to małżonkowie: Ewa Teresa Stolarczyk i Stanisław Andrzej Sado. Sakrament zawarty był w katedrze siedleckiej, małżeństwo błogosławił ksiądz Roman Karwacki.

15 stycznia
Ochrzczono pierwsze dziecko po powstaniu naszej wspólnoty. Dzieckiem tym była Angelica Agata Frąckowiak. Chrzest odbywał się w katedrze siedleckiej, a szafarzem sakramentu był ks. proboszcz Leon Balicki.

Do pomocy w sprawowaniu duszpasterstwa w parafii, ks. Bp Ordynariusz przydzielił dwu księży wikariuszy pracujących w parafii katedralnej. Byli to: ks. Kazimierz Matwiejuk i ks. Stanisław Wojteczuk.

maj
Robotnicy weszli na plac budowy. Rozpoczęli od pobudowania dwu szop drewnianych do składowania materiałów budowlanych i narzędzi. Równolegle z tymi pracami rozpoczęto budowę murowanego budynku gospodarczego.

czerwiec
Rozpoczęły się dostawy materiałów budowlanych (cegła, cement, pustaki, wapno). Udział parafian w rozładunku samochodów był bardzo liczny. W późniejszych miesiącach zapał do pracy zmalał. Zaczęto grodzić teren budowy. Do 14 czerwca zakończono budowę ołtarza polowego.

14 czerwca
Jest to dla naszej wspólnoty parafialnej data szczególna. W tym dniu ks. Biskup Ordynariusz, Jan Mazur, w obecności Ks. Biskupa Wacława Skomoruchy, przy licznie zebranym duchowieństwie Siedlec i okolicznych parafii, odprawił przy wzniesionym ołtarzu polowym, pierwszą na placu przeznaczonym pod budowę kościoła, Mszę Św. Przed rozpoczęciem Mszy Św. poświęcił ołtarz polowy oraz figury Matki Bożej, Świętego Józefa oraz krzyż z Chrystusem Ukrzyżowanym. Po wygłoszonej homilii poświęcił plac pod budowę kaplicy tymczasowej.
Dzień ten na długo utkwił w pamięci parafian nie tylko z racji wspaniałej uroczystości której byli uczestnikami, ale i z powodu fatalnej pogody. Od wczesnych godzin rannych deszcz padał nieustannie. Teren rozmiękł, potworzyły się kałuże, przygotowujący uroczystość ludzie przemokli. Podniosłej uroczystości towarzyszyły cały czas szare, kłębiące się chmurzyska nie skąpiące deszczu. Od tego dnia, przy ołtarzu polowym, aż do chwili wybudowania kaplicy, bez względu na warunki atmosferyczne, była odprawiana Msza św. ? ta codzienna i Msze św. niedzielne. Tuż po poświęceniu placu rozpoczęto wykopy pod fundamenty kaplicy i domu parafialnego.

Lipiec
Wylano pierwsze gruszki betonu tworzącego fundamenty obu wznoszonych obiektów.
Do pracy duszpasterskiej w naszej parafii ks. Bp Ordynariusz przysłał trzech nowowyświęconych księży:
- ks. Sylwestra Borkowskiego
- ks. Romana Banasiewicza
- ks. Kazimierza Niemirkę.

Sierpień
Trwała druga wizyta duszpasterska w parafii. Miała na celu wzajemne zapoznanie się duszpasterzy z parafianami.

1 września
W wynajętym przez księdza Proboszcza domku jednorodzinnym (u zbiegu ulic Bema i Granicznej) rozpoczęła się nauka religii. W szkole nauczanie religii było zabronione. Należy odnotować fakt, ze w samej tylko szkole podstawowej Nr 9, znajdującej się na terenie naszej parafii w jej ?miejskiej? części, uczyło się w tym roku 1600 dzieci.

15 września
Rozpoczęto budowę kaplicy-baraku, zwanej przez parafian szopką. Osłaniała ona najbliższą przestrzeń przylegającą do ołtarza polowego. Służyła naszej wspólnocie przez całą mroźną zimę 1984/1985, aż do 19 marca 1985 roku

1 października
Od tej daty liturgia sprawowana była w kaplicy-baraku. Jesienne szarugi nie były już nam straszne.

8 grudnia
Przeżywaliśmy pierwszą adwentową ?wieczornicę? ku czci Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w dniu Jej liturgicznego święta. Wieczornicę zorganizowała młodzież naszej parafii pod kierunkiem księży wikariuszy.
Pierwszym rekolekcjom adwentowym w naszej parafii przewodniczył ks. kanonik Henryk Wierzejski, wówczas proboszcz parafii w Staninie k/Łukowa i budowniczy tamtejszego kościoła.

24 grudnia
Pierwsza pasterka naszej wspólnoty parafialnej w kaplicy-baraku (szopce). Pasterka niezapomniana. Nasza kaplica-barak, w tą świętą i cichą noc, była prawdziwie stajenką mizerną, lichą na wzór tej betlejemskiej. Rok 1984 zamknęliśmy ukończeniem murów kaplicy tymczasowej i domu parafialnego w stanie surowym, bez więźby dachowej. Była ona w tym czasie wykonywana w MOSTOSTAL-u w Siedlcach.

Strona główna | Czytania na dziś | ŚDM 2016 | Poradnia Rodzinna | Sakramenty | Terytorium | Kościół parafialny | Sanktuarium | Msze święte | Odpusty i rekolekcje | Historia | Duszpasterze | Rada Parafialna | Siostry Orionistki | Galerie | Światełko | Linki | Świetlica | Caritas | Domowy Kościół | Sychar | Grupy parafialne | Opiekun | Kontakt | Admin | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego