Parafia św. Józefa w Siedlcach


Idź do treści

LATA 1958, 1959

Historia

PONOWNA PRÓBA REAKTYWOWANIA

30 sierpnia 1958
Ks. Bp Ordynariusz, Ignacy Świrski, podejmuje próbę reaktywowania parafii w warunkach powstałych po II wojnie światowej, kiedy zmieniły się układy polityczne, ustrój, granice Polski, kiedy wielkim przemianom uległy stosunki społeczne. Mocą wydanego dekretu 2377/58 zarządza:
1. - Uchyla postanowienia dekretu nr 10278 z 13 grudnia 1946 roku o podziale parafii p. w. Opieki Św. Józefa i czasowym przyłączeniu dwu jej części do parafii katedralnej i św. Stanisława.
2. - Mianuje Administratora parafii Opieki Św. Józefa i przekazuje mu archiwalia stanowiące własność parafii. Administratorem zostaje ks. Edward Domański, pełniący do czasu powołania na nowe stanowisko obowiązki Prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach.
3. - Poleca, aby wszelkie obrzędy religijne dla parafian, sprawowane były w kościele katedralnym lub świętego Stanisława, jak to było praktykowane od 1946 roku.

5 września 1958
Ksiądz Edward Domański został prawnie wprowadzony w zarząd parafii.

17 listopada 1958
Kuria Diecezjalna wystąpiła do Sądu Powiatowego w Siedlcach o założenie dla nieruchomości będącej własnością parafii, księgi wieczystej i wpisanie do niej parceli o pow. 1,56 ha, jako własności parafii p. w. Opieki Św. Józefa.

4 grudnia. 1958
Parafia kupiła od Pani Natalii Sadowskiej, zamieszkałej przy ulicy Jagiellońskiej, nieruchomość składającą się z placu o powierzchni 20,4 arów, na którym znajdował się dom murowany i budynki gospodarcze.

2 lipca 1959
Ksiądz Biskup Ordynariusz Ignacy Świrski zwrócił się do Urzędu ds. Wyznań w Warszawie (za pośrednictwem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie) o pozwolenie zaadaptowania istniejącego budynku na terenie parafialnym (przy ulicy Jagiellońskiej) na tymczasową kaplicę. Urząd ds. Wyznań, 11 listopada 1959 roku odmówił wydania takiej zgody.

28 września 1959
Miejska Rada Narodowa w Siedlcach nie uznała prawnie nabytej działki pod budowę kościoła docelowego, wypowiedziała jej użytkowanie przez Kurię Diecezjalną i przejęła ją na rzecz Skarbu Państwa. 22 grudnia 1960 roku przeznaczyła tę działkę na tzw. ogródki działkowe. Dzisiaj są to Pracownicze Ogródki Działkowe PODLASIE.
Poczynione przez ks. Edwarda Domańskiego próby odwoływania się od decyzji Miejskiej Rady Narodowej nie przyniosły żadnych rezultatów. Wobec tak niekorzystnej sytuacji, Biskup Diecezji Siedleckiej, dekretem nr 1580 z dnia 5 lipca 1960 roku zawiesił działanie dekretu nr 2377 z 30 sierpnia 1958 roku i z dniem 15 lipca 1960 roku powierzył na powrót pieczę duchową nad wiernymi parafii p. w. Opieki Św. Józefa proboszczom parafii katedralnej i Św. Stanisława.
Proboszcz parafii, ks. Edward Domański, pozostał nadal proboszczem, aż do odwołania, ale oddelegowany został tymczasowo do pracy duszpasterskiej w innej parafii.
Na mocy zarządzenia Ministra Oświaty z 19 sierpnia 1961 roku, nauczanie religii nie mogło odbywać się w szkole , lecz w kościołach lub innych pomieszczeniach parafialnych. W pomieszczeniach budynku przy ul. Jagiellońskiej zorganizowany został punkt katechetyczny, do którego na katechezę uczęszczała młodzież szkolna, zgodnie z obowiązującym harmonogramem katechez. Nauczanie religii w szkołach rozpoczęło się dopiero z dniem 1września 1990 r, to jest po 29-u latach.

Strona główna | Czytania na dziś | ŚDM 2016 | Poradnia Rodzinna | Sakramenty | Terytorium | Kościół parafialny | Sanktuarium | Msze święte | Odpusty i rekolekcje | Historia | Duszpasterze | Rada Parafialna | Siostry Orionistki | Galerie | Światełko | Linki | Świetlica | Caritas | Domowy Kościół | Sychar | Grupy parafialne | Opiekun | Kontakt | Admin | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego