OGŁOSZENIA (4.10.2020) XXVII Niedziela Zwykła. Rok A

ks. Henryk Drozd
4 października 2020


Kategorie wpisu:
Ogłoszenia parafialne, ParafiaOGŁOSZENIA (4.10.2020)

XXVII Niedziela Zwykła. Rok A

Słowo Boże: List Misjonarza (jego treść publikujemy na końcu ogłoszeń)

 1. Trwa Nowenna do Ducha Świętego dla kandydatów do Bierzmowania, przed przyjęciem tego Sakramentu w poniedziałek 12 października. Młodzież w dniach nowenny bierze udział w różańcu i we Mszy Świętej o godz. 18.00. Próby przed Bierzmowaniem 5 i 6 października o godz. 18.45 i w sobotę 10 października po zakończeniu spowiedzi. W sobotę 10 października o godz. 10.00 w kościele ce­lebracja Sakramentu Pokuty i pojednania dla wszystkich kandydatów, ich rodzi­ców, rodzeństwa, świadków. W niedzielę 11 października o godz. 15.30 w ko­ściele adoracja Pana Jezusa – czuwanie, o 16.30 Eucharystia z wyznaniem Je­zusa jako Pana i Zbawiciela. Na to czuwanie i Mszę Świętą zapraszamy także kandydatów z grupy młodszej z klas 1 szkół średnich
 2. Dzisiaj (4.10) po Mszy Świętej o godz. 13.00 będzie wystawienie Najświęt­szego Sakramentu i adoracja. Po adoracji spotkanie z członkami Kół Różańco­wych i katecheza
 3. Dzisiaj (4.10) rozpoczyna się cyki czterech katechez przed udzieleniem Sa­kramentu Chrztu Św. dla rodziców naturalnych i chrzestnych. Spotkania będą miały miejsce w sali przy zakrystii, w cztery niedziele października o godz. 17.30
 4. Nabożeństwa różańcowe w dzień zwykły o godz. 17.15, w soboty i w niedziele po Mszy św. wieczorowej. Różaniec z udziałem dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30
 5. W środę, w dniu Matki Boskiej Różańcowej (7.10), po Mszy św. wieczorowej mężczyźni zapraszają do rozważania całego różańca (4 cztery części). Będzie to modlitwa ekspiacyjna, wynagradzająca za brak modlitwy w rodzinach, co skut­kuje rozpadem wielu małżeństw i pogańskim życiem bez Boga. Spotkanie za­kończy się Apelem Jasnogórskim
 6. Próba scholii dziecięco-młodzieżowej „Światełko” w sobotę o godz. 10.00
 7. Osoby chętne do oddania swojego życia Jezusowi przez Maryję zapisują się do środy włącznie w zakrystii. W przyszłym tygodniu rozpocznie się kilkutygo­dniowe przygotowanie do przeżycia 33 dniowych rekolekcji, które dla tych osób rozpoczną się 5 listopada, a zakończą uroczystym aktem zawierzenia w dniu 8 grudnia br.
 8. W przyszłą niedzielę (11.10) gościć będziemy w naszej Parafii przedstawiciela Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej. Ofiary składane na tacę za tydzień są przeznaczone na potrzeby Seminarium. Po każdej Mszy Świętej będzie można nabyć kalendarz Seminaryjny
 9. Za tydzień (11.10) z okazji stulecia urodzin Karola Wojtyły po Mszy Świętej o godz. 18.00 w dolnym kościele będzie koncert: „Moja podróż śladami Jana Pawła II” w wykonaniu Magdy Steczkowskiej. Serdecznie zapraszamy
 10. Trzecia katecheza dla młodych osób, które myślą poważnie o zawarciu sa­kramentalnego małżeństwa w najbliższą sobotę (10.10). Spotkania odbywają się w soboty, w sali przy zakrystii o godz. 17.00
 11. Za dwa tygodnie czyli 18 października po Mszy św. o godz. 13.00 spotkanie dzieci i rodziców klas trzecich: będzie to rozpoczęcie przygotowania do I-ej Ko­munii Świętej
 12. Zachęcam do lektury nowego numeru Echa Katolickiego i naszego tygodnika Opiekuna

 

List ks. Jarosława Mitrzaka

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 1. „Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej win­nicy”…

Przyjacielem w tych słowach proroka Izajasza z I czytania jest sam Pan Bóg – a win­nicą, którą On założył i kocha, jest moja parafia i twoja parafia, twoja rodzina, twoja wspólnota.

Mój i twój Przyjaciel, Dobry Bóg, dba o swoją winnicę… powierzył ją tobie – powie­rzył tobie twoją rodzinę, a mnie – moją parafię… – i spodziewa się, że ona wyda wi­nogrona, a nie cierpkie jagody.

 1. Misja na Syberii – to misja w winnicy szczególnej, tak dużej, że nie sposób jej ogro­dzić, nie sposób ogarnąć… – ale czy twoja misja w winnicy twojej rodziny jest prost­sza? – myślę, że nie – jest inna, ale też często trudno ją ogarnąć…
 2. Niedawno zadzwonił telefon. Odbieram i słyszę młody męski głos. Telefon z Mo­skwy. „Czy Wy jesteście ksiądz katolicki?” – tak, odpowiadam. „Potrzebny jest ksiądz do mojej babci – moja mama do Was zadzwoni”. Za chwilę znów dzwoni te­lefon i żeński głos oświadcza, że dzwoni z Kirgizji i że babcie potrzebuje księdza.

Gdzie? – pytam. Wioska Aleksandria, 153 kilometry od Stawropola.

Następnego dnia już jechałem do Aleksandrii przez stepy Kałmykii – rejonu zamiesz­kałego przez buddystów. Towarzyszyła mi w drodze pracująca w Stawropolu dorosła prawnuczka 97-letniej Lidii Ivanovnej, Polki, do której jechaliśmy.

Babcia Lidia leżała, ale była przytomna, świadoma. Czekała na księdza. Wy­spowia­dała się po raz drugi w życiu. Pierwszy raz spowiadała się w bardzo odległym dzieciń­stwie przed I-szą Komunią św. Odbyła się spowiedź, Komunia św i bierzmo­wanie – ksiądz w takiej sytuacji może udzielić tego sakramentu – i jeszcze namasz­czenie cho­rych, oraz udzieliłem błogosławieństwa z odpustem zupełnym.

Na stoliku leżał polski modlitewnik – mszalik dla wiernych, a właściwie to już były ułożone jedna na drugą pożółkłe owalne kartki z modlitwami po polsku. Na pewno ta książeczka miała ponad sto lat. Babcia Lidia czytała – modliła się codzien­nie, a jak już nie mogła czytać, to czytała na głos jej córka, 77 letnia Nela Feliksowna, która była obecna gdy przyjechałem – ją też wyspowiadałem i udzieliłem I-szej Ko­munii świętej. Byłem zdziwiony, że rozumie znaczenie sakramentów i ma wystar­czającą wiarę. Gdy znów spojrzałem na zniszczony modlitewnik – zrozumiałem dla­czego…

Za tydzień pani Lidia, moja najstarsza penitentka, zmarła i myślę, że jest w niebie.

 1. „Był pewien Gospodarz, który założył swoja winnicę” – czytamy w Ewange­lii. „Oddał ją w dzierżawę i wyjechał… Potem przyszedł czas zbiorów… i posłał swoje sługi, by odebrali plon”…

– Rok temu zakończyłem moje kazanie prośbą o modlitwę za ciężko chorego Włady­mira, do którego miałem w grudniu pojechać z nadzieją, że przyjmie sakra­menty święte. Dziś bardzo dziękuję za Waszą modlitwę!!!

Samolot ze Stawropola do Moskwy, potem z Moskwy do Nowosybirska, jesz­cze 4 godziny pociągiem do Barabińska i 40 kilometrów samochodem do wioski Ko­rzewni­kowo. Córka – katoliczka, która nie mieszka razem z ojcem, przygotowywała swego tatę do przyjazdy księdza telefonicznie i przez internet, ale ostateczne słowo co do przyjęcia sakramentów z jego strony jeszcze nie padło.

Liczyłem na to, że nasz wcze­śniejszy kontakt, życzliwy i pełen wzajemnego szacunku zadziała, ale jeszcze bardziej liczyłem na cud – na to, że wysłany sługa Pana Winnicy nie będzie odrzucony…- i stał się cud… – Najpierw był chrzest warunkowy, potem spowiedź i I-sza Komunia święta, sakrament chorych i bierzmowanie – i…… na twarzy pana Władymira, zniszczonej przez ciężką chorobę pojawiło sę niezwykłe Boże światło.  Dziękuję za modlitwę, dziękuje za nią pan Władymir i jego córka, która nie modliła się za ojca i nie przesta­wała ufać.

 1. Książka „Misja na Syberii” powstawała długo, bo pisałem ją w tak zwanym „mię­dzyczasie”, pomiędzy różnymi zajęciami, najczęściej wcześnie rano.

Powstała po to by nie przepadła pamięć o ludziach i wydarzeniach, które działy się w szczególnej Bożej winnicy, na Syberii. To 60 rozdziałów, które tworzą zwartą całość i opisują najbardziej intensywny okres mojej pracy na dalekiej Północy, a jednocze­śnie każdy rozdział opisuje oddzielne wydarzenia i pokazuje ludzi, którymi Bóg po­służył się, by w tamtej dalekiej i zmrożonej winnicy wyrosły duchowe wino­grona. Jeden rozdział, zatytułowany „Zapiski podróżne od naocznego świadka” jest autor­stwa pani Eleny Timokhiny i stanowi bardzo ciekawy aneks do książki.

 1. Dobrowolne ofiary złożone dzisiaj za książki pomogą mi kontynuować moją misję na Wschodzie i wesprą troskę o powołania. Można też po prostu wziąć książkę, a ofiarę złożyć po lekturze na podany na okładce numer konta. Podaję również na okładce mój adres e-mail. Będę się cieszył, jeśli ktoś zechce napisać do mnie po przeczytaniu, chętnie odpo­wiem na pytania.
 2. Dopowiem jeszcze, że pomimo tego, że proces odzyskiwania kościoła w Stawro­polu został na pół roku zahamowany przez pandemię, sprawy mają się dobrze i mam nadzieję na wykup dwóch mieszkań, sąsiadujących z naszą kaplicą, co spowo­duje jej powiększenie.
 3. Dziękuję wolontariuszkom ze „Wspólnoty dla Powołań” – Taisii z Syberii i Anżelice z Kaukazu, które dziś pomagają mi i czekają z książkami i puszkami na ofiary przy wyjściu z kościoła.
 4. Przeziębiłem się i nie mogę być obecny osobiście. Dziękuję księżom za od­czytanie tych słów, a Księdzu Proboszczowi za zaproszenie do parafii. Moje dzisiejsze niedo­maganie ofiaruję za Was – drodzy uczestnicy misji, jaką mi Bóg powierzył.

Szczęść Boże!

Ks. Jarosław Mitrzak (04.10.2020r.)


Nadchodzące wydarzenia
Lis
28
sob
18:00 Parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla
Parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla
Lis 28 godz. 18:00 – 19:30
Parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla
Błogosławieństwo matek w stanie błogosławionym będzie miało miejsce po Mszy Św. wieczorowej
Gru
2
śr
19:00 Krąg Biblijno-Liturgiczny
Krąg Biblijno-Liturgiczny
Gru 2 godz. 19:00 – 20:45
Krąg Biblijno-Liturgiczny
W życiu potrzebna jest nam wiara rozumiana jako osobista relacja z Bogiem. Wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego. Dobrze jest razem słuchać Boga i karmić się Jego słowem. Dlatego też zapraszamy młodzież i dorosłych[...]Jesteśmy na Facebooku

Najnowsze informacje