Ogłoszenia Parafialne na XXIV Niedzielę Zwykłą C

ks. Ireneusz Juśkiewicz
16 września 2019


Kategorie wpisu:
Ogłoszenia parafialneXXIV Niedziela Zwykła Rok C. Ogłoszenia – (15. 09. 2019 r.)

Słowo Boże: Ks. Ireneusz

  1. Dzisiaj „niedziela oazowa”: młodzież z Ruchu Światło–Życie dzieli się swoim doświadczeniem wiary. Po Mszy św. można wesprzeć działalność młodzieżowych wspólnot oazo­wych składając ofiarę do puszki.
  2. W środę (18.09) przeżywać będziemy Święto, św. Stanisława Kostki, pa­trona dzieci i mło­dzieży. Z tej okazji zapraszamy ser­decznie dzieci i młodzież na Mszę św. o godz. 18.00, adorację Pana Jezusa oraz na niespodziankę w sali pod kościołem. Pro­simy, aby w tym wydarzeniu wzięli udział także młodzi naszej parafii z klas ósmych szkół podsta­wo­wych, którzy pragną rozpocząć przygotowanie do przyjęcia Sakra­mentu Bierz­mo­wa­nia oraz kandydaci do bierzmowania z klas 1 szkół średnich.
  3. Apostolat „Złota Róża” zaprasza w przyszła sobotę (21.09) na zjazd do Kod­nia. Wyjazd autokarowy z parkingu przy Parafii Bożego Ciała o 6.30. Szczegółowy program i informację o zapisach znajdziemy na plakatach oraz na stronach inter­netowych Apos­to­latu i naszej Parafii.
  4. W sobotę (21.09) w Sali Wielofunkcyjnej przy naszej parafii o godz. 9.30 rozpocznie się Hosanna Młodych. Inne punkty programu na pla­katach i w Opiekunie.
  5. Także 21 września br. w Siedlcach odbędzie się XXVII Forum Nauczycieli, Ro­dziców i Wychowawców pod hasłem „Na ratunek dzieciom”. Rozpo­częcie Mszą św. w naszym kościele o godz. 9.00. Otwarcie forum o 10.10 oraz wykłady, będą miały miej­sce w Kato­lickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popie­łuszki.  Na forum serdecznie zaprasza Katolicie Stowa­rzyszenie Wychowawców.
  6. W sobotę (21.09) Ks. Mateusz, nasz wikariusz obchodzi dzień swo­jego patrona. Pa­miętajmy o dostojnym Solenizancie w naszych modli­twach.
  7. W przyszłą niedzielę (22.09) gościć będziemy Ks. Edwarda Łojka ze Lwowa, pracow­nika Sądu Biskupiego przy Kurii Lwowskiej, który podzieli się z nami swoim doświadcze­niem w pracy duszpasterskiej na Ukrainie.
  8. Nasz Chór „Lilia” zaprasza do swego grona nowych chórzystów, których Bóg obda­rzył muzycznym talentem, szczególnie osoby młode i zdolne, zarówno kobiety, jak i męż­czyzn. Pierwsza powakacyjna próba Chóru będzie w piątek o godzinie 19.00.
  9. Zachęcam do lektury Echa Katolickiego i naszego tygodnika Opiekuna. We wtorek o 19.00 na plebanii spotkanie osób, które chcą brać udział w redakcji Opiekuna.
  10. W tym tygodniu odszedł do Pana: + Tadeusz Michalik. Pomódlmy się za niego i za naszych bliskich zmarłych: wieczny odpoczynek …